saubere Gelschicht trennt Blutkuchen vom Serum / Plasma

Chytrá distribuce

Alikvoter AL-Flex

Alikvoter AL-Flex


Pro klinicko-biochemickou/imunologickou analýzu se ve zdravotnické laboratoři často používá pouze jedna zkumavka se vzorkem materiálu, požadované analyty je ovšem nutné stanovit na různých analytických pracovištích. V takovém případě poskytuje alikvotace, tedy rozdělení vzorku materiálu do sekundárních zkumavek, možnost pracovat paralelně a tím šetřit čas. AL-Flex k tomu nabízí technické řešení.

Otevřené primární zkumavky, které jsou určeny pro alikvotování, se vkládají do přístroje v definovaných zdrojových nosičích. Na dotaz jsou pro každou primární zkumavku ze systému LIS načteny informace pro potřebné sekundární zkumavky. AL-Flex opatří příslušnou sekundární zkumavku etiketou s kopií primárního čárového kódu a napipetuje do ní požadovaný objem. Vodivé jednorázové špičky zaručují přesné měření hladiny naplnění a pipetování bez kontaminace. Sekundární zkumavky se stejně jako primární zkumavky přesunou na definovaný cílový nosič a manuálně přenesou na analytické pracoviště k dalšímu zpracování.

 

 

preanalytical workflow
preanalytical workflow
made by sarstedt

Máte dotazy k alikvoteru AL-Flex? Poraďte se s námi o automatizaci vaší laboratoře. Rádi vám poradíme.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste si přečetl/a Zásady ochrany dat .


Rádi vám pomůžeme!

Rádi vám pomůžeme!

info.cz@sarstedt.com

Tel.: +420 281 021 491

homeNyní možnost konzultovat