Let’s work together Keyvisual

Let’s work together

360° řešení pro váš preanalytický systém

 

Preanalytical Workflow made by SARSTEDT


Preanalytický a postanalytický pracovní postup zahrnuje procesy před a po vlastní laboratorní analýze: odběr vzorků, přepravu vzorků, převzetí vzorků a distribuci v laboratoři, ale také uskladnění vzorků po provedení rozboru. Všechny procesní kroky tohoto pracovního postupu jsou důležité pro optimální výsledek rozboru.

Společnost SARSTEDT vám nabízí ucelené, navzájem sladěné produkty a systémy, které jsou zahrnuty v produktové řadě Preanalytic Workflow.

Využijte synergie našich systémů. Let’s work together.

Rozvíjíme dále vaši preanalytiku


Optimalizace a validace preanalytického systému je důležitá, neboť preanalytické chyby tvoří největší podíl všech laboratorních chyb, přibližně dvě třetiny. Důsledkem těchto chyb v oblasti preanalytiky je především nižší efektivita laboratorní medicíny.

Lepší kontrola ovlivňujících veličin a rušivých faktorů, jakož i větší standardizace preanalytických procesů může trvale eliminovat nedostatky a procesní problémy. Díky tomu je dosahováno validních, spolehlivých laboratorních výsledků.

Společnost SARSTEDT, jako jeden z předních světových poskytovatelů v oblasti preanalytických řešení a systémů, se rozhodujícím způsobem podílela na tom, aby preanalytika byla bezpečnější a efektivnější. Společně s našimi zákazníky jsme v uplynulých letech rozvíjeli preanalytický pracovní postup pomocí cílených inovací.

Rádi vám poradíme


Vedle kvalitních produktů a navzájem sladěných systémových řešení se zaměřujeme na individuální poradenství a školení našich zákazníků.

Za tímto účelem jsme vyvinuli program SARSTEDT Preanalytical Consultancy Program (SPCP) – ucelený koncept pro kvalitativní a kvantitativní identifikaci zdrojů preanalytických chyb a aplikaci následného akčního plánu pro trvalou optimalizaci.

Od odběru vzorků až po jejich archivaci v těch nejlepších rukách


  • Řešení pro manipulaci se vzorky, automatizaci a digitalizaci
  • Individuální procesní poradenství a školení
  • Desítky let zkušeností a know-how

  •  

preanalytical workflow
preanalytical workflow
made by sarstedt

Pojďme si promluvit o vašem preanalytickém pracovním postupu.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste si přečetl/a Zásady ochrany dat .


homeNyní možnost konzultovat