Duża liczba różnych próbówek

Naczynia do pobierania próbek

Pobieranie krwi za pomocą kaniuli S-Monovette i Safety-Multifly

Krew żylna


Nasz system do pobierania krwi S-Monovette® przyczynia się w istotny sposób do szybkiej i bezbłędnej analizy próbek krwi oraz możliwie najszybszego leczenia pacjentów.

Dzięki technice aspiracji S-Monovette® jest optymalnym rozwiązaniem dla każdego pacjenta - młodego lub starszego, zdrowego lub poważnie chorego - z żyłami w każdej kondycji. Zastosowanie metody aspircyjnej przy użyciu S-Monovette® pozwala znacznie obniżyć poziom hemolizy i zoptymalizować jakość próbek.

Oprócz techniki aspiracyjnej podwójny system S-Monovette® umożliwia również stosowanie zwykłej techniki próżniowej do pobierania krwi.

 

 

Krew kapilarna


Pobieranie krwi kapilarnej umożliwia wiarygodną diagnostykę także w przypadku niewielkiej ilości krwi lub złej kondycji żył. Dzięki szerokiej i zróżnicowanej ofercie produktowej możemy zaoferować specjalistyczne i zoptymalizowane systemy do pobierania krwi dostosowane do rożnych potrzeb.

W naszym asortymencie można znaleźć odpowiednie rozwiązanie w zależności od indywidualnych potrzeb – począwszy od bezpiecznych nakłuwaczy, po szeroki wybór probówek.

Probówki Microvette® APT 250 i 500 zostały opracowane specjalnie do automatycznego przetwarzania w systemach do analizy morfologii krwi. Przebijana zakrętka tej probówki umożliwia automatyczne wykonanie morfologii krwi, podobnie jak w przypadku próbek krwi żylnej.

 

 

Pobieranie krwi włośniczkowej za pomocą
Microvette<sup>®</sup> APT

Microvette® APT


Specjalistyczna probówka Microvette® APT (ang. Automated Processing Tube) została opracowana do automatycznego przetwarzania w systemach analizy morfologii krwi i spełnia wszystkie istotne wymagania dotyczące probówki pierwotnej do tego celu. Przebijana zakrętka umożliwia automatyczne wykonanie badania morfologii krwi, podobnie jak w przypadku próbek krwi żylnej. Korzystanie z tych samych procedur, co w przypadku standardowychch próbek krwi żylnej, pozwala uniknąć błędów przednalitycznych i skrócić całkowity czas realizacji badania (ang. Turn Around Time).

 

Mocz: higienicznie, praktycznie i bezpiecznie.


Pierwszy zamknięty i bezigłowy system do pobierania próbek moczu firmy SARSTEDT, który łączy wszystkie zalety nowej rodziny produktów NFT – probówki Urin-Monovette®, kubka na mocz NFT i butelki zbiorczej na mocz NFT – w jednym rozwiązaniu.

Bezigłowa metoda pobierania próbek nie wymaga stosowania igły. Probówkę Urin-Monovette® można z łatwością wprowadzić przez nowoczesną membranę NFT. Po wygodnym pobraniu następuje szczelne i higieniczne zamknięcie dostępu, nawet jeśli pobieranie jest wielokrotnie powtarzane. Nie ma ryzyka infekcji w wyniku zranienia igłami.

System NFT zapewnia higieniczne warunki pracy w trakcie całego procesu pozyskiwania próbek, a po ich pobraniu nie ma potrzeby usuwania systemu NFT oddzielnie do pojemników na ostre przedmioty, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w porównaniu z zastosowaniem produktów ze zintegrowaną igłą.


 

Bezigłowy transfer moczu z kubka do monowety na mocz
breites Portfolio an Stuhlröhren

Probówki na kał


Próbki kału: Probówki na kał od SARSTEDT umożliwiają higieniczne i łatwe pozyskiwanie próbek kału. Poza wieloma rozmiarami probówek dostępne są także różnego rodzaju łyżeczki, ułatwiające pozyskiwanie określonych ilości materiału (1 ml, ok. 1 g).

Salivette®


Próbki śliny: Diagnostyczne znaczenie parametrów zmieniających się z godziny na godzinę (np. hormonów lub leków) stale rośnie. Zalety i przydatność śliny jako materiału próbki zostały udowodnione w wielu badaniach. Probówki Salivette® zapewniają optymalną metodę higienicznego pobierania śliny.

Pacjenci mogą pobrać materiał do badań łatwo i samodzielnie we własnym domu bez konieczności angażowania personelu medycznego. Aby umożliwić zbieranie śliny, probówka Salivette® jest dostępna z różnymi rolkami chłonnymi: rolką bawełnianą lub rolką z włókna syntetycznego opracowaną specjalnie do oznaczania stężenia kortyzolu w ślinie.

Salivette do pobierania śliny
Rurka śródmiąższowa CSF do zbierania płynu mózgowo-rdzeniowego

Rurka śródmiąższowa CSF do zbierania płynu mózgowo-rdzeniowego


W dziedzinie diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego firma SARSTEDT opracowała specjalne probówki do pobierania próbek do badań podstawowych i markerów w chorobie Alzheimera.

Probówka CSF z fałszywym dnem stanowi podstawę rutynowej procedury pobierania próbek dzięki jej niskiemu stopniu wiązania (ang. Low Binding) białka oraz sprawdzonym wymiarom 75 x 13 mm.

Dzięki zastosowaniu probówki CSF z fałszywym dnem przenoszenie płynu mózgowo-rdzeniowego po jego pobraniu nie jest już konieczne. Poszczególne etapy, takie jak pobieranie próbki, transport, analityka i magazynowanie, odbywają się wyłącznie w probówce CSF z fałszywym dnem. Probówka CSF z fałszywym dnem spełnia zatem wymagania dotyczące obsługi pierwotnej probówki na płyn mózgowo-rdzeniowy dla specyficznych wymagań wrażliwych biomarkerów choroby Alzheimera.

Połączenie tych właściwości w jednej probówce umożliwia przeprowadzenie wiarygodnej preanalityki w diagnostyce choroby Alzheimera.

preanalytical workflow
preanalytical workflow
made by sarstedt

Masz pytania dotyczące naczyń do pobierania próbek firmy SARSTEDT? Chętnie Ci doradzimy i udostępnimy próbki produktów.

Wysyłając ten formularz potwierdzasz, że zapoznałeś/-aś się z  polityka prywatności Ochrona danych


Chętnie służymy dalszą pomocą!

Chętnie służymy dalszą pomocą!

info.pl@sarstedt.com

Tel.: +48 22 722 05 43

homeUmów się na spotkanie już teraz