Let’s work together Keyvisual

Let’s work together

Kompleksowe rozwiązania do preanalityki

 

Organizacja prac preanalitycznych made by SARSTEDT


Czynności przed- i poanalityczne obejmują procesy przed i po właściwej analizie laboratoryjnej, takie jak pobieranie i transport próbek, przyjmowanie i dystrybucja próbek w laboratorium oraz przechowywanie próbek po wykonanej analizie. Wszystkie etapy tych prac są ważne, dla uzyskania optymalnych wyników analizy.

SARSTEDT oferuje całościowe, zharmonizowane produkty i systemy do prac przedanalitycznych.

Wykorzystaj synergie naszych systemów. Let’s work together.

Udoskonalimy Twoje procesy preanalityczne


Optymalizacja i walidacja preanalityki ma szczególne znaczenie, ponieważ błędy na etapie przed właściwą analizą stanowią największą część wszystkich błędów laboratoryjnych, wynoszącą około dwóch trzecich. Główną konsekwencją tych błędów w obszarze preanalityki jest obniżona efektywność medycyny laboratoryjnej.

Lepsza kontrola nad czynnikami zakłócającymi i wpływającymi na procesy oraz większa standaryzacja czynności preanalitycznych może trwale wyeliminować wady i problemy związane z procesami. Rezultatem są prawidłowe, wiarygodne wyniki laboratoryjne.

Firma SARSTEDT – jako światowy lider w dziedzinie rozwiązań i systemów do preanalityki – wniosła decydujący wkład w zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności procesów preanalitycznych. W ciągu ostatnich kilku lat wspólnie z naszymi klientami udoskonaliliśmy organizację prac preanalitycznych dzięki ukierunkowanym innowacjom.

Doradztwo


Oprócz wysokiej jakości produktów i zharmonizowanych rozwiązań systemowych koncentrujemy się na indywidualnym doradztwie i szkoleniach dla naszych klientów.

W tym celu opracowaliśmy program SARSTEDT Preanalytical Consultancy Program (SPCP) – całościową koncepcję, której celem jest jakościowa i ilościowa identyfikacja preanalitycznych źródeł błędów oraz zastosowanie późniejszego planu działań w celu zapewnienia zrównoważonej optymalizacji procesów.

W najlepszych rękach: od pobrania próbki po archiwizację


  • Rozwiązania do obsługi próbek, automatyzacji i cyfryzacji
  • Indywidualne doradztwo procesowe i szkolenia
  • Kilkudziesięcioletnie doświadczenie i know-how

  •  

preanalytical workflow
preanalytical workflow
made by sarstedt

Omówmy organizację prac przedanalitycznych w Twoim laboratorium!

Wysyłając ten formularz potwierdzasz, że zapoznałeś/-aś się z  polityka prywatności Ochrona danych


homeUmów się na spotkanie już teraz